Zielony Kalendarz

Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej to doskonała okazja do zaprezentowania Polski

jako kraju zaangażowanego w ochronę środowiska i działającego w trosce o otaczającą go naturę. W tym celu już na etapie przygotowań do Prezydencji będziemy zwracać szczególną uwagę na zasady określone jako „Green Basic Rules”. Zostały one opracowane w celu wskazania sposobów proekologicznego zachowania przy organizacji tak dużego wydarzenia, jakim jest Przewodnictwo w Radzie UE. Właśnie ten zakres działalności podczas przygotowań do Prezydencji określany jest mianem zielonej Prezydencji, której inicjatorem jest Ministerstwo Środowiska.

minscenariusz zielonego wydarzenia: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu - Opole edycja 2011

SCENARIUSZ POWSTAŁ 1. W trakcie warsztatów planowania na spotkaniach w Opolu 2. Zapisy scenariusza zestawił i (...)

minscenariusz zielonego wydarzenia: *ZIELONY DZIEŃ OCZYSZCZALNI GIGABLOK*

SCENARIUSZ POWSTAŁ 1. W trakcie warsztatów i spotkania w Katowicach. 2. Zapisy scenariusza zestawiła i zweryfikowała (...)