Zielone Wydarzenia
Zielone standardy

Zielone Standardy

min
29 lipca 2011

POLSKI STANDARD ZIELONYCH I ZEROEMISYJNYCH WYDARZEŃ

1) ZIDENTYFIKOWANIE ŹRÓDEŁ I ZAPROJEKTOWANIE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH WPŁYW NA ŚRODOWISKO
Wytyczne w kluczowych obszarach:

 1. I. Lokalizacja organizowanego wydarzenia:
  1. Miejscowość - łatwy dojazd z różnych kierunków Polski; odległość od firmy; polityka ekologiczna
  2. Obiektpolityka CSR: ekologiczna (certyfikat energetyczny, system zarządzania środowiskiem i oszczędzania energii); personel (edukacja), otoczenie - zieleń, infrastruktura i społeczność lokalna;
  3. Otoczenie
  4. Możliwość zakwaterowania najbliżej miejsca wydarzenia; w pokojach kilkuosobowych
  5. Problem i potrzeba ekologicznego i społecznego wsparcia
 2. II. Transportuwzględnienie możliwości dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, w razie transportu samochodowegopreferowanie wspólnej jazdy (system carpooling); zasady ekojazdy
 3. III. Cateringprodukty sezonowe, lokalne, ograniczenie zbędnych odpadówrozdawanie żywności, kompost, naczynia wielokrotnego użytku, jednorazowe biodegradowalne
 4. IV. Materiały konferencyjnedruk dwustronny, ekologiczny papier zastąpienie wersją elektroniczną materiałów (pendrive’y), identyfikatory nadające się do powtórnego wykorzystania, recykling
 5. V. Wystawy (np. banery, roll-upy) – wielokrotnego użycia, z materiałów ekologicznych; wynajem zamiast zakupu; oświetlenie naturalne, technologia LED; energooszczędne IT
 6. VI. Komunikacja, dlaczego i po co to robimy jest bardzo ważna:
  1. Informacja, znak Zielonego Wydarzenia w zaproszeniach do i w materiałach konferencyjnych dla uczestników
  2. Znak Zielonego Wydarzenia i informacje o wydarzeniu w standardzie na stronie internetowejnajlepiej odrębna zakładka
  3. Wysyłka e-mailingu do potwierdzonych uczestników z prośbą o współtworzenie Zielonej Konferencji i przesłanie informacji o długości i sposobie przemieszczania się na konferencję; opcjonalnie - na liście rejestracji uczestników specjalna rubryka do określenia emisji z transportu uczestników
  4. Specjalny plakat, bądź stoisko w trakcie konferencji z informacją o Zielonej Konferencji i deklaracji zoffsetowania
  5. Krótki komunikat w czasie sesji otwierającej Konferencji
  6. Informacje (w formie naklejek i kartoników) w różnych miejscach w czasie Wydarzenia ułatwiająca uczestnikom zachowania proekologiczne
 7. VII. Ogólne zasady funkcjonowania biura organizacyjnego Konferencjęzasady eko-biura (www.eko-biuro.org.pl)

Kryterium przyznania Certyfikatu Zielonych Wydarzeń – 30% pozytywnych odpowiedziczekliście;

2) OSZACOWANIE ŚLADU KLIMATYCZNEGOcarbon footprint, czyli ilość wyemitowanego dwutlenku węglatrakcie przygotowań i przebiegu Konferencji.


3) OFFSET EMISJI

 1. rekompensata nieuniknionych emisji z Wydarzenia przeprowadzona poprzez wsparcie wiarygodnego projektu zwiększającego zasoby leśne, efektywność energetyczną, bądź udział energii odnawialnej w placówkach oświatowych;
 2. rekomendowane zaangażowanie osobiste pracowników lub/oraz zaproszonych do projektu partnerów i gości;
 3. Kryterium przyznania Certyfikatu Zeroemisyjnych Wydarzeńneutralizacja w 100% emisji CO2;

Standard BSI 8901

British Standard BS 8901- międzynarodowa norma określająca zarządzanie eventami w sposób środowiskowo zrównoważony, zostanie wkrótce wprowadzona na polskim rynku. Standard ten dotyczy klientów, organizatorów oraz wszelkich poddostawców usług związanych z eventem. Realizacja projektu według normy BS 8901 gwarantuje korzyści wizerunkowe i finansowe. Dzięki wprowadzeniu najnowszych standardów firma zwiększa swoją wiarygodność oraz zainteresowanie ofertą. Propozycje realizacji projektów według BS 8901 na polski rynek mają niebawem wprowadzić duże firmy z obszaru event. 

Tło

Standardy ISO 9001 oraz ISO 14001 zrewolucjonizowały przemysł na całym świecie, ponieważ przyczyniły się do wdrażenia dobrych praktyk w zakresie zarządzania jakością i środowiskiem. Dziesiątki tysięcy firm czerpią korzyści wynikające ze stosowania tych dwóch standardów.

Obecnie trwają prace, by w dziedzinie zarządzania jakością i środowiskiem uczynić krok dalej, w kierunku kompleksowego zarządzania ideą zrównoważonego rozwoju. BS8901 to pierwszy standard, który określa zasady zrównoważonego systemu zarządzania w przemyśle. BS8901 powstał specjalnie z myślą o branży eventowej i określa wymogi, jakie należy spełnić w dziedzinie zarządzania zrównoważonym rozwojem przy okazji organizowania różnego rodzaju imprez.

Głównym celem tego innowacyjnego standardu jest niesienie pomoc pracownikom branży eventowej chcącym prowadzić swój biznes w sposób bardziej zrównoważony.
BS8901 został po raz pierwszy opublikowany 30 listopada 2007, a we wrześniu 2009 wydana została jego poprawiona wersja.
BS 8901 ma takie zasady i procedury w kwestii systemu zarządzania co standard ISO 9001 w zakresie zarządzania jakością i takie same co ISO 14001 w zakresie zarządzania środowiskiem

BS8901 jest standardem w dziedzinie systemu zarządzania, który to system, zgodnie z definicją zajmuje się budowaniem strategii firmy i określaniem celów jej działania i w ciągły sposób dba, by zostały one osiągnięte. BS8901 nakłada na firmy obowiązek zapoznania się z problemami zrównowżonego rozwoju w odniesieniu do organizowanych przez nie wydarzeń oraz wdrażania środków służących do monitorowania i minimalizacji ich negatywnego wpływu. Ponadto zmusza firmy do ciągłego dążenia do usprawniania ich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju przy okazji zarządzania organizacją imprez.

Po pewnym czasie dostosowanie się do wymogów BS8901 stanie się minimalnym wymogiem dla każdego, kto chce działać w branży eventowej. Organizatorzy olimpiady londyńskiej, która odbędzie się w roku 2012 nakładają na swoich podwykonawców obowiązek podjęcia starań w kierunku wdrożenia zasad określonych przez BS8901.

Są trzy zasadnicze różnice pomiędzy BS8901, a jakimkolwiek poradnikiem ekologicznym dla firm z branży eventowej, które są wydawane w ogromnych ilościach.

Źródło : Fundacja Aeris Futuro www.zielonewydarzenia.pl

 • min