Projekt – wydarzenia
o projekcie

zaproszenie do udziału w programie

min
01 sierpnia 2011

Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski
Szanowni Państwo,

1 lipca 2011 roku Polska objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jest to doskonała możliwość do zaprezentowania naszego państwa jako kraju zaangażowanego w ochronę środowiska i działającego w trosce o nie. Polska Prezydencja została określona mianem Zielonej Prezydencji ze względu na opracowanie i przyjęcie przez polskich organizatorów tzw. zielonych zasad które miałyby ograniczyć negatywny wpływ organizowanych w tym okresie imprez na środowisko naturalne. Idea Zielonej Prezydencji  ma mieć również swój wyraz w społeczeństwie i działaniach realizowanych lokalnie. Dlatego też pragniemy zachęcić lokalne samorządy do organizacji spotkań, imprez okolicznościowych z uwzględnieniem tzw. zielonych zasad.

Fundacja EkoRozwoju wspólnie z Ministerstwem Środowiska ma przyjemność zaprosić lokalne samorządy do udziału w aktywnym celebrowaniu tegorocznej Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i zgłoszenia się do udziału w programie „Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski”.

W ramach udziału Gmina otrzyma:
Wsparcie merytoryczne. Z wybranymi Gminami będą przeprowadzone spotkania warsztatowe a następnie indywidualna praca nad przygotowaniem scenariusza dla Zielonego Wydarzenia którego Gmina będzie gospodarzem. Eksperci pomogą opracować scenariusz zaplanowanego wydarzenia według wytycznych tzw. Zielonych Zasad.
Promocję. Efekty prac będą promowane na forum publicznym, tak aby Gminy z terenu całej Polski mogły się wzajemnie inspirować i śledzić działania innych jednostek.
Zapewnimy również ciekawą formę promocji dla Gmin które będą brały udział w pracach: dla wybranych przygotujemy indywidualne materiały promocyjne wyprodukowane według zielonych zasad i zostaną przekazane do dyspozycji Gminy.

Warunki uczestnictwa
Zapraszamy do zgłaszania przez Gminy wydarzeń które odbędą się nie później niż 15 października 2011r i których organizatorem będzie Gmina. Mogą to być zarówno wydarzenia skierowane do mieszkańców (np. imprezy plenerowe) jak również spotkania o charakterze zamkniętym (np. sesje Rady, uroczyste spotkania w Urzędzie Gminy, itp.) Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Wszelkie spotkania realizowane będą na terenie Państwa gminy i nie wymagają ponoszenia kosztów dojazdu.

Zgłoszenia
Warunkiem otrzymania wsparcia jest wypełnienie załączonej ankiety zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 14.08.2011 na adres Fundacja EkoRozwoju ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław (możliwe także wysłanie faksem 71/3445948 713430849 lub e-mailem : m.onyszkiewicz@fer.org.pl
Ze względów środowiskowych preferujemy zgłoszenia nadesłane drogą mejlową.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy najciekawsze propozycje wydarzeń które obejmiemy naszym wsparciem oraz patronatem.

Zapraszam do współpracy,
Monika Onyszkiewicz
Wiceprezes Fundacji

zaproszenie i ankieta