Zielona Prezydencja
Priorytety przewodnictwa Polski UE

Zielona Prezydencja - co to jest?

min
16 sierpnia 2011

Prezydencja  Polski w Radzie UE to w praktyce to przede wszystkim koordynacja i organizacja kilkuset wydarzeń w kraju i za granicą. Każde z nich łączy się z wykorzystaniem zasobów naturalnych takich jak woda czy energia. Polska administracja publiczna poprzez odpowiedni proces zamówień publicznych i działania logistyczne stara się ograniczać negatywny wpływ na środowisko.
 
Ministerstwo Środowiska przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych rozpoczęło projekt „Zielona prezydencja” promujący organizację wydarzeń i spotkań z dbałością o oszczędność wykorzystywanych zasobów i standardy ochrony środowiska.
 
„Zielona prezydencja” podkreśla, że Polska jest krajem świadomym oraz, że przygotowania i samo przewodnictwo mogą wpływać na środowisko.
W związku z „Zieloną prezydencją” Minister Mikołaj Dowgielewicz (Pełnomocnik ds. prezydencji) zwrócił się do wszystkich urzędów z prośbą o uwzględnianie ekologicznych aspektów podczas polskiego przewodnictwa. Inicjatywa ta ma na celu ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska podczas organizowanych spotkań oraz upowszechnienie dobrych praktyk w administracji państwowej. Minister zachęcał, aby w ramach przygotowań logistycznych do prezydencji w urzędach, wybrano co najmniej jedno spotkanie, które zostałoby zrealizowane ze szczególną troską o zielone zasady.
Przeprowadzono także specjalne szkolenie dla wybranych członków Korpusu prezydencji. W jego ramach przekazane zostały dobre praktyki uwzględniające np. stosowaniepodczas konferencji naczyń wielorazowego użytku czy ekologicznego papieru. Ponadto Ministerstwo Środowiska wydało również cykl publikacji z praktycznymi wskazówkami odnośnie „zielonych” spotkań. Wszystkie urzędy zostały poproszone o przesyłanie informacji  o nich do organizatorów projektu. Informacje na ich temat będą dostępne na stronie pl2011.eu oraz stronie internetowej resortu środowiska www.mos.gov.pl/prezydencjaue. 
 

program Polskiej Prezydencji

  • pobierz program Polskiej Prezydencji
  • min