Projekt – wydarzenia
Katowice

Plan dla Katowic

min
05 października 2011

W ramach projektu "Zielone Wydarzenia na Zieloną Prezydencję Polski" Gmina Katowice proponuje mieszkańcom zwiedzanie oczyszczalni Gigablok.

Organizując „Zielony Dzień Oczyszczalni „Gigablok” korzystamy z takich urządzeń, środków transportu i gadżetów, aby pozostawiony ślad klimatyczny, czyli emisja do powietrza gazów cieplarnianych, w jak najmniejszym stopniu przyczyniła się do negatywnych zmian klimatu.

Oczyszczalnia Ścieków Gigablok, jako jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce, poprzez procesy oczyszczania spełniające wymogi prawa unijnego, odzyskiwanie i wykorzystanie biogazu, a także proces produkcji energii elektrycznej wpisuje się w konwencję „Zielonych Wydarzeń”.

1 października br. zaplanowano zwiedzanie oczyszczalni dla mieszkańców Ścieżką Edukacyjną GIGABLOK. Każdy zainteresowany może przyjść w tym dniu bez wcześniejszego umawiania się. Grupy będą oprowadzane o każdej pełnej godzinie. Zwiedzanie rozpocznie się o godzinie 9.00. Ostatnia grupa wejdzie na teren oczyszczalni o godzinie 14.00.

Udostępnianie tego typu obiektu dla lokalnej społeczności stanowi niepowtarzalną okazję, by kształtować postawę zaangażowania w ochronę środowiska, a przede wszystkim podnosić świadomość wśród jego uczestników o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zaśmiecanie ścieków docierających na oczyszczalnię, a co za tym idzie zakłócanie procesów technologicznych poszczególnych urządzeń oczyszczalni.

  • przeczytaj