Projekt – wydarzenia
Katowice

scenariusz zielonego wydarzenia: *ZIELONY DZIEŃ OCZYSZCZALNI GIGABLOK*

min
14 listopada 2011

SCEANARIUSZ ZIELONEGO WYDARZENIA

NAZWA WYDARZENIA ZIELONY DZIEŃ OCZYSZCZALNI GIGABLOK
TERMIN (czas trwania (h), dzień, miesiąc, rok) 11.10.2011, 6 h, 8:00-14:00
MIEJSCE, ADRES  Katowickie Wodociągi S.A.
  ul. Obr. Westerplatte 130
INFORMACJE O ORGANIZATORACH (dane teleadresowe)  Katowickie Wodociągi S.A.
ul. Obr. Westerplatte 89
Katowice
tel. (32) 788 25 31
Urząd Miasta Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
tel. (32) 757 47 22 
LICZBA UCZESTNIKÓW [osoba] 53
KRÓTKI OPIS IMPREZY Miasto Katowice wspólnie z Katowickimi Wodociągami S.A. utworzyło w maju br. Ścieżkę Edukacyjną w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków GIGABLOK. Zamysłem Ścieżki jest szeroko pojęta edukacja społeczeństwa na temat sposobów, efektów i problemów nowoczesnego oczyszczania ścieków powstających na terenie miasta. Utworzona Ścieżka jest nową inwestycją, dlatego jeszcze mało znaną mieszkańcom, stąd pomysł na Dzień Otwarty. W ramach udziału Miasta Katowice w programie „Zielone Wydarzenie na Zieloną Prezydencję Polski” postanowiono zorganizować w dniu 1.10.2011r. dzień otwarty w oczyszczalni ścieków. Zainteresowani mieszkańcy mogli w towarzystwie wykwalifikowanego przewodnika zwiedzić wszystkie urządzenia, które znajdują się na terenie zakładu, poznać ich funkcje w procesie oczyszczania ścieków, zajrzeć prawie we wszystkie miejsca, gdzie normalnie wstęp mają wyłącznie pracownicy oczyszczalni. Zwiedzanie poprzedziła projekcja filmu nt. oczyszczalni.

WPROWADZONE ZMIANY w roku 2011
w rezultacie planowania Zielonego Wydarzenia

Temat Wprowadzona zmiana / usprawnienie Uwagi
ENERGIA / TRANSPORT
Dojazd/dotarcie środkami przyjaznymi środowisku Promowane przejazdy zbiorowe (tramwajowy i autobusowy) oraz pieszy Mapa na www z zaznaczonymi przystankami komunikacji zbiorowej
PROMOCJA
Ulotka o Dniu Otwartym Eliminacja drukowania
 
Przygotowano broszurę do wielokrotnego użycia
Druk ekologiczny broszury Brak możliwości Proces planowania realizowany po fazie zlecania usług
Gadżety Zastosowano wybór ekologicznych gadżetów z drewna Gadżety nie miały informacji o pochodzeniu drewna, np. brak informacji o certyfikacie FSC – do poprawy w przyszłości
OFFSET / KOMPENSACJA
Kompensacyjne nasadzenia drzew W związku z dodatkową emisją związaną z wydarzeniem  (173,3
kg CO2) przewidziano posadzenie 5 drzew, które w ciągu 30 lat od posadzenia zrekompensują wyemitowane gazy cieplarniane
Wyliczenia dotyczące emisji i kompensacji przedstawia załączony plik z kalkulacją; nasadzenia kompensacyjne dla wydarzenia realizowanego przez Katowice zapewni Fundacja EkoRozwoju

REKOMENDACJE DLA IMPREZY
dla kolejnej edycji (rok 2012 )

Temat Proponowana zmiana / usprawnienie Uwagi
OBSZARY ZMIAN
DECYZJA/ZARZĄDZANIE
Partnerskie planowanie Zaangażować w proces planowania kolejnej edycji różnorodnych partnerów – w tym organizacje społeczne. Zorganizować spotkanie planujące. Spotkanie planujące należy zrealizować z wystarczającym wyprzedzeniem – tak, aby wypracowane zmiany dały się wprowadzić
MIEJSCE
Wdrażanie zasad Ekobiuro Rozwijać recykling odpadów w biurze, wprowadzić papier ekologiczny; Warto wzmocnić aspekt edukacyjno-promocyjny segregacji (pokazać po co i jak to działa, np. w formie mini-posterów przy pojemnikach);
Zwiększanie udziału zielonej energii produkowanej przez i wykorzystywanej na potrzeby własne Oczyszczalni Oczyszczalnia przetwarza biogaz na energię (30% zużycia to zielona energia)
ENERGIA / TRANSPORT
Wykorzystanie transportu rowerowego Promocja rowerowych dojazdów grupowych; promować indywidualne dojazdy rowerowe / rozważyć zastosowanie dodatkowych metod promocji - typu nagrody o charakterze ekologicznym dla przybyłych rowerzystów Działanie do realizacji priorytetowo.
Uwaga - rzeczywiste uczestnictwo zależeć może od pogody
Wykorzystanie transportu zbiorowego samochodowego Promocja carpoolingu - wspólnych dojazdów samochodami prywatnymi Wykorzystanie strony internetowej oraz mediów społecznościowych
Zielona energia Włączenie do prezentacji Ścieżki informacji nt. produkcji energii z biogazu Rozwijanie spektrum działalności Firmy
POŻYWIENIE
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
ODPADY
Recykling Edukacja nt. recyklingu Warto wzmocnić aspekt edukacyjno-promocyjny segregacji (pokazać po co i jak to działa, np. w formie mini-posterów przy pojemnikach)
PROMOCJA
Serwisy internetowe Szersze wykorzystanie narzędzi, w tym portale lokalne i regionalne Szczególnie warto wykorzystać portale miejskie i ekologiczne
Promocja internetowa celowa Wzmocnić, np. poprzez dotarcie do grup celowych - typu w przypadku rowerzystów: serwisy rowerowe, facebookowe tablice, listy dyskusyjne i fora Szczególnie celowe wykorzystanie narzędzi społecznościowych w Internecie
Prasa lokalna i regionalna Dziennik Zachodni i Gazeta Wyborcza Wskazana kontynuacja
INNE KWESTIE 
Obserwacje przyrodnicze Obserwacje ptaków przy wykorzystaniu powstałej infrastruktury i na stawach Zachęcić organizacje przyrodnicze do aktywnego uczestnictwa - w tym rozpatrzyć możliwość czynnych mechanizmów finansowych (typu konkurs)
Wzmocnienie aspektów wodnych – 2012 został ogłoszony Rokiem Wody Możliwości konkursów plastycznych dla dzieci, gry i zabawy Włączyć udział organizacji ekologicznych, placówek kulturalnych
OFFSET / KOMPENSACJA
Nasadzenia drzew Kontynuować nasadzenia Mile widziane (przez mieszkańców) nasadzenia drzew przyjaznych - bliskiej obecności miejsc zamieszkaniauczestników

REKOMENDACJE DLA INNYCH WYDARZEŃ

Temat Proponowana zmiana / usprawnienie Uwagi
Rajd Doliną Ślepotki
Standardy Zielonych Wydarzeń Wprowadzić standardy w kolejnych edycjach Dopracować zasady - ustalić ewentualną kompensację CO2
Promocja internetowa celowa / oraz w terenie w trakcie Rajdu Lepsza promocja w Internecie wydarzenia; umieszczenie na plakacie dokładnych danych dotyczących miejsca gdzie odbędzie się wydarzenie Szczególnie celowe wykorzystanie narzędzi społecznościowych w Internecie dające możliwość dotarcia poza społeczność lokalną
Wykorzystanie transportu rowerowego Promocja rowerowych dojazdów grupowych; promować indywidualne dojazdy rowerowe / rozważyć zastosowanie dodatkowych metod promocji - typu nagrody o charakterze ekologicznym dla przybyłych rowerzystów Działanie do realizacji priorytetowo.
Uwaga - rzeczywiste uczestnictwo zależeć może od pogody
Dojazd/dotarcie środkami przyjaznymi środowisku Promować przejazdy zbiorowe (tramwajowy i autobusowy) Umieszczenie dokładnej informacji nt. linii, które dojeżdżają na miejsce (w tym ewentualnie dojazdu na miejsce wydarzenia z centrum miasta)
Ścieżka edukacyjna Poza tematyką rewitalizacji dodanie innych kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju Poruszenie kwestii śladu ekologicznego – wskazana kontynuacja
Promocja zielonego stylu życia Ufundowanie nagród "EKO" przez ekologiczne NGO W edycji 2011 Fundacja AERIS FUTURO przekazała torby upcyklingowe (zrobione przy użyciu starego baneru) oraz materiały informacyjne dotyczące zielonych wydarzeń
Społeczne działania w zakresie zieleni (ogrodnictwo społeczne )
Pielęgnacja terenu, w tym zieleni Organizacja akcji nowych nasadzeń, sprzątania terenu wspólnie z okolicznymi mieszkańcami Aktywne włączenie się okolicznych mieszkańców w ochronę terenu uchroni go od wandalizmu (wzmocni działania strażnicze)
Zamówienia publiczne
Zielone Zamówienia Publiczne Wprowadzić praktykę Zielonych Zamówień Publicznych - przy zakupie produktów, usług na "zielone imprezy" oraz gadżetów na konkursy edukacyjne (szczególnie "eko") Korzystać z dobrych praktyk (np. Ministerstwa Środowiska) i konsultacji prawno-organizacyjnych)